Sökning: "Socialization"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade ordet Socialization.

 1. 1. Socialiseringen som kom av sig : Sverige, oljan och USAs planer på en ny ekonomisk världsordning 1945-1949

  Författare :Thomas Jonter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sverige; olja; USA; ekonomisk världsordning; Economic history; Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parental socialization and adolescent offending

  Författare :Eva-Lotta Nilsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Socialization; Family influences; Adolescent offending;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to extend the existing knowledge on how different aspects of parenting are associated with adolescent problem-related behaviors, such as offending. This relationship is illustrated in the four studies included in this thesis and has been conducted each with its own specific objective. LÄS MER

 3. 3. Föreningsidrott som socialisationsmiljö : En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

  Författare :Stefan Wagnsson; Göran Patriksson; Solveig Hägglund; Annica Löfdahl; Per Nilsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sport; socialization; youths; self-concept; prosocial; antisocial; psychosomatic health; alcohol; tobacco; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study was to examine organized youth sports in Sweden and the possible influences over time (2 years) on some of the intended socialisation effects in terms of children’s and adolescent’s self-esteem, perceived physical and social competence, self reported pro- and antisocial behaviours, self reported psychosomatic health, and use of alcohol and tobacco. In an attempt to capture some of the complex social interactions in sports, which undoubtedly leads to different socialisation experiences, an additional purpose of this study was to examine possible relations between children and adolescent athletes’ dispositional goal orientations (task and ego), perceived motivational climate in sports, perceived sport-specific competence, perceived prosocial coaching and presumptive psychosocial effect variables. LÄS MER

 4. 4. Responses to Children’s Crying : Emotion Socialization in a Swedish Preschool

  Författare :Malva Holm Kvist; Asta Cekaite; Polly Björk-Willén; Lasse Lipponen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; crying; preschool; socialization; social interaction; barn; gråt; förskola; socialisation; socialt samspel;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. LÄS MER

 5. 5. God turns the chapter and everything changes : children's socialization in two Gambian villages

  Författare :Michiyo Kiwako Okuma-Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gambia; Rural schools; Children; Islam; Social change; Socialization; Globalization; Skolan; religiösa aspekter; islam; Gambia; Samhällsförändring; Globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER