Sökning: "Jakob Cromdal"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jakob Cromdal.

 1. 1. Code-switching for all practical purposes : Bilingual organization of children's play

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jakob Cromdal; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood bilingualism; Code-switching; Play dialogues; Social interaction; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study examines bilingual children's code-switching practices as they occur in multiparty play activities in an English school in Sweden. By focusing on the endogenous organization of play events, the study contributes to our understanding of bilingualism as both resource for and result of children's social conduct. LÄS MER

 2. 2. I samspel med digitala medier Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Ann-Carita Evaldsson; Jakob Cromdal; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; access strategies; children´s agency; digital media; interaction; literacy; preschool; tablet computers; video ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation explores the interaction between preschool children, preschool teachers and digital media in the Swedish preschool. The analysis focuses on children’s participation in activities involving digital media, as well as how digital media is integrated into children’s everyday activities at preschool. LÄS MER