Sökning: "Institutional practice"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden Institutional practice.

 1. 1. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 2. 2. Inertia and practice change related to greenhouse gas reduction : Essays on institutional entrepreneurship and translation in Swedish agri-food

  Författare :Herman Stål; Karl Johan Bonnedahl; Jessica Eriksson; Peter Dobers; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inertia; climate change; sustainability; agriculture; institutional entrepreneurship; institutional logics; convergent change; divergent change; practice; translation; Tröghet; klimatförändring; hållbarhet; jordbruk; institutionellt entreprenörskap; institutionella logiker; konvergent förändring; divergent förändring; praktik; översättning; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : To avoid dangerous climate change a massive reduction in greenhouse gas emissions is required in a relative short time span. However, as development is moving in the wrong direction, there appears to be great inertia in changing activities. LÄS MER

 3. 3. Constructing Social Procurement: An Institutional Perspective on Working with Employment Requirements

  Författare :Daniella Troje; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; roles; institutional logics; institutional work; qualitative study; organisation; social procurement; construction and real estate sector; work; practice; employment requirements; rhetoric; social value; interviews;

  Sammanfattning : Private and public organisations are increasingly using their purchasing power to mitigate societal issues and create social value. This is called social procurement. Due to problems such as segregation, unemployment, and social exclusion, social procurement in Sweden has focused on employment requirements. LÄS MER

 4. 4. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Barbara Hobson; Charlotta Stern; Dima Jamali; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : ‘Corporate social responsibility’ (CSR) and ‘socially responsible investment’ (SRI) have become predominant frameworks connecting business to society that have spread across the globe. They comprise a shared set of ideas and practices, such as those promoted in global reporting standards and by international organisations such as the UN Global Compact. LÄS MER

 5. 5. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia : Citizenship as practice

  Författare :Johannes H Österholm; Lars-Christer Hydén; Annika Taghizadeh Larsson; Linda Örulv; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Sammanfattning : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. LÄS MER