Sökning: "Katarina Ribaeus"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Katarina Ribaeus.

 1. 1. Demokratiuppdrag i förskolan

  Författare :Katarina Ribaeus; Annica Löfdahl Hultman; Nina Thelander; Gunilla Halldén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic education; preschool; participation; children’s rights; democratic events; children’s influence; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the democratic mission of the preschool as expressed in the preschool teachers’ talk and practical work and also through the children’s actions. The goal was to acquire new knowledge about how the democratic mission is carried out in preschool practice and what democratic subjects are supported and developed by the preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag undervisning : Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

  Författare :Ebba Hildén; Annica Löfdahl Hultman; Katarina Ribaeus; Christian Eidevald; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; early childhood education; toddlers; principal; preschool teacher; non-verbal communication; undervisning; förskola; de yngsta förskolebarnen; rektor; förskollärare; icke-verbal kommunikation; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is the teaching preschool teacher and how the teaching mission is transformed and shaped by different actors. The perspectives of three actors are addressed in empirical studies; 1-2 year old preschool children, the preschool principal and the preschool teacher. LÄS MER