Sökning: "boundary work"

Visar resultat 1 - 5 av 593 avhandlingar innehållade orden boundary work.

 1. 1. Experiencing work/non-work : Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private

  Författare :Jean-Charles Languilaire; Tomas Müllern; Mikael Nordenmark; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work non-work; middle-manager; France; life domains; work-life field; boundary perspective; individuals work non-work experiences;

  Sammanfattning : The relationships between work and personal life have been on the public, business, and research agenda for about 35 years. Perspectives on these relationships have shifted from a work-family to work-life or work-personal life focus, from a conflict to a balance or enrichment view and, finally, from a segmentation to an integration perspective. LÄS MER

 2. 2. A stranger in my homeland : The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden

  Författare :Barzoo Eliassi; Masoud Kamali; Lena Sawyer; Paulina de los Reyes; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people with Kurdish backgrounds; postcolonial theory; identity formation; belonging; citizenship; ethnic discrimination; gendered racism; Kurdish nationalism; social work; culturalization; strategies; resistance.; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation examines how young people with Kurdish backgrounds form their identity in Sweden with regards to processes of inclusion and exclusion. It also sheds light on the ways these young people deal with ethnic discrimination and racism. LÄS MER

 3. 3. Cross-boundary knowledge work in innovation : Understanding the role of space and objects

  Författare :Marta Caccamo; Karin Hellerstedt; Daniel Pittino; Sara Beckman; Robin Teigland; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cross-boundary knowledge work; knowledge management; knowledge sharing; knowledge integration; sociomateriality; boundary objects; affordances; material scaffolding; collaborative innovation; open innovation; business studios; corporate hackathons; startup accelerators;

  Sammanfattning : This dissertation studies the topic of cross-boundary knowledge work from the perspective of sociomateriality. Cross-boundary knowledge work refers to the collaboration of actors belonging to different social worlds to achieve shared knowledge outcomes. LÄS MER

 4. 4. The 'Other' Doctor : Boundary work within the Swedish medical profession

  Författare :Lisa Salmonsson; Sandra Torres; Rafael Lindqvist; Sirpa Wrede; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; boundaries; boundary work; ethnicity; IMG; immigrant background; medical doctors; profession; negotiations; social constructionism; social position; sociology; qualitative methods; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is about medical doctors with immigrant backgrounds who work in Sweden. Based on 15 qualitative interviews with medical doctors with immigrant backgrounds, this thesis explores the medical doctors’ feeling of professional belonging and boundary work. LÄS MER

 5. 5. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram : Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER