Sökning: "Transient analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 389 avhandlingar innehållade orden Transient analysis.

 1. 1. Modal analysis and synthesis in transient vibration and structural optimization problems

  Författare :Thomas Abrahamsson; [1990]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex modal analysis; transient analysis; nonproportional damping; adjoint eigenproblems; follower forces; structural optimization; nonconservative systems; sensitivity analysis; linear continous structural systems; moving loads;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Heat Flow in Building Components, Experiment and Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Building Science, Lund Institute of Technology

  Författare :Petter Wallentén; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; radiation exchange; longwave; shortwave; transient; frequency analysis; finite difference; measurements; wall; window; heat transfer coefficient; convective; full scale; natural climate; in situ; counter flow insulation; heat transfer; dynamic insulation; temperature; building; solar radiation; window model; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Three building components exposed to natural climate were studied: a dynamic insulation in the ceiling of a house, an outer wall and one window in the same wall. The term dynamic insulation implies that part of the inlet or exhaust air passes through the insulation of a house. LÄS MER

 3. 3. Transient growth of disturbances in laminar pipe flow

  Detta är en avhandling från Luleå : Högskolan i Luleå

  Författare :Lars Bergström; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Transient growth of disturbances is studied theoretically in pipe Poiseuille flow and experimentally both in pipe and plane Poiseuille flow. The theoretical results, based on the initial value problem, show that a large transient amplification occurs for small, angular dependent disturbances in pipe Poiseuille flow although all modes are damped. LÄS MER

 4. 4. Bandwidth-reduced Linear Models of Non-continuous Power System Components

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jonas Persson; Lennart Söder; Liisa Haarla; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Linearization methods; frequency analysis; transient analysis; time-domain simulations; eigenvalues; linear analysis; TCSC; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik;

  Sammanfattning : Denna avhandling är fokuserad på modellering av elkraftsystemkomponenter och deras representation vid simuleringar av elkraftsystem.Avhandlingen jämför olika linjäriseringstekniker. Dessa tekniker är såväl numeriska som analytiska och används vid linjärisering av ett dynamiskt system. LÄS MER

 5. 5. Stability and Statistical Analysis of Transient Waves in Fusion Plasmas

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Gergö Pokol; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; short-time Fourier transform; transient MHD mode; wavelet transform; quasi-linear diffusion; runaway electron; transient transport; stellarator; tokamak disruption; fusion plasma physics; whistler wave;

  Sammanfattning : Thermonuclear energy generation in magnetically confined plasmas offers an appealing energy source for coming generations. Some of the still unsolved problems in fusion plasma physics involve plasma transport and stability of plasma waves. Two such problems are addressed in the present thesis. LÄS MER