Sökning: "pedagogik livslångt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden pedagogik livslångt lärande.

 1. 1. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 2. 2. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen : Fleninge 1820 - 1890

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Sven-Åke Selander; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On lifelong learning as stories of the present

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Gun Berglund; David Hamilton; Ingrid Nilsson; Richard Edwards; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lifelong learning; discourse; history of the present; stories; power knowledge; governmentality; the other; pathology; medicalisation; diskurs; berättelser; patologisering; medikalisering; livslångt lärande; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive construction of lifelong learning in Swedish, Australian and American policy. Lifelong learning has an aura of apparent self-evidence which this study wishes to challenge by deconstructing the normalised truths in contemporary lifelong learning policies. LÄS MER

 4. 4. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 5. 5. Iscensättande av identiteter i vuxenstudier

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Liselott Assarsson; Katarina Sipos Zackrisson; Larsson Staffan; Madeleine Abrandt-Dahlgren; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; governmentality; interpretative repertoire; ethnography; student biography; livslångt lärande; vuxenutbildning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is how identities are construed in adult education. According to the theoretical framework inspiring the study, identities are viewed as discursive constructions that are negotiated in social arenas. Hence, identities are considered versatile, plural and contradictory. LÄS MER