Sökning: "Liselott Assarsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Liselott Assarsson.

 1. 1. Iscensättande av identiteter i vuxenstudier

  Författare :Liselott Assarsson; Katarina Sipos Zackrisson; Larsson Staffan; Madeleine Abrandt-Dahlgren; Sverker Lindblad; Staffan Larsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; governmentality; interpretative repertoire; ethnography; student biography; livslångt lärande; vuxenutbildning; Sverige; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is how identities are construed in adult education. According to the theoretical framework inspiring the study, identities are viewed as discursive constructions that are negotiated in social arenas. Hence, identities are considered versatile, plural and contradictory. LÄS MER

 2. 2. Kunskapens politik : En studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy

  Författare :Andreas Nordin; Elisabeth Elmeroth; Daniel Sundberg; Liselott Assarsson Aarsand; Henning Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge politics; knowledge discourse; critical discourse analysis; education policy; curriculum; educational reform; globalization; transnational policy field; key-competence; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In recent years knowledge has been brought forward as an important political issue both in the EU and in Sweden. It is said to be of the uttermost importance not just for education but for society as a whole. LÄS MER