Sökning: "folkbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet folkbildning.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Lars Arvidson; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Folkbildning på export? : sammanhang, förutsättningar, möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kerstin E. Wallin; Gunnar Sundgren; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Folkbildning i global (o)rättvisa Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Österborg Wiklund; Henrik Nordvall; Ann-Marie Laginder; Anna Bredström; Linda Berg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER

 4. 4. Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lisa Olsson Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; folkbibliotek; demokrati; delaktighet; folkbildning; medie- och informationskunnighet; digitalisering; etnografi; praktikteori; mänskliga rättigheter; nyinstitutionell teori; Identitet;

  Sammanfattning : This dissertation explores the public library’s democratic and popular educational role in a time when knowledge- and cultural institutions are affected by changes related to digitalisation. The purpose of the study is to examine how library activities, which in various ways are intended to increase individuals’ digital skills, information literacy and participation in society can be understood and problematized from theoretical perspectives on participation, democracy and citizenship. LÄS MER

 5. 5. Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of education and communication

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER