Sökning: "folkbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet folkbildning.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Lars Arvidson; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Folkbildning på export? : sammanhang, förutsättningar, möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kerstin E. Wallin; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Folkbildning i global (o)rättvisa Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Österborg Wiklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER

 4. 4. Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lisa Olsson Dahlquist; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; folkbibliotek; demokrati; delaktighet; folkbildning; medie- och informationskunnighet; digitalisering; etnografi; praktikteori; mänskliga rättigheter; nyinstitutionell teori; Identitet;

  Sammanfattning : This dissertation explores the public library’s democratic and popular educational role in a time when knowledge- and cultural institutions are affected by changes related to digitalisation. The purpose of the study is to examine how library activities, which in various ways are intended to increase individuals’ digital skills, information literacy and participation in society can be understood and problematized from theoretical perspectives on participation, democracy and citizenship. LÄS MER

 5. 5. Från revolution till reträtt Lärande i en fackförenings vardag

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Susanne Köpsén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; trade union; community of practice; sociocultural; ethnography; learning; workplace; Folkbildning; fackförening; arbetsplats; lärande; vardagen; sociokulturellt; noviser; etnografi; fältstudie; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen. Det är en etnografisk beskrivning och analys av hur en fackföreningsstyrelse på en arbetsplats hanterar vardagens fackliga arbete och de krav på lärande som det innebär. LÄS MER