Sökning: "kvarvarande"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet kvarvarande.

 1. 1. Lärande i arbetslivets övergångar

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Marie Gunnarsson; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 2. 2. Ecology and conservation of the moth Dysauxes ancilla

  Detta är en avhandling från Per-Eric Betzholtz, Dept of Biology and Environmental Sciences, University of Kalmar, SE-39182 Kalmar, Sweden

  Författare :Per-Eric Betzholtz; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolutionary Biology; Evolutionsbiologi; Animal ecology; Djurekologi; marc-recapture; population viability; fluctuating asymmetry; genetic status; larval feeding; movements; endangered species; conservation; outpost population; Lepidoptera; Dysauxes ancilla;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekologin hos lavdagsvärmaren (Dysauxes ancilla) studerades inom den enda svenska populationen vid Beijershamn på Öland. Populationen utgör en isolerad förekomst på nordgränsen av artens utbredningsområde, som huvudsakligen är mellan- och sydosteuropeiskt. Arten är rödlistad som akut hotad. LÄS MER

 3. 3. PET in the evaluation of head and neck cancer treatment - management of the neck

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Johanna Sjövall; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head and neck cancer; positron emission tomography; radiotherapy; treatment evaluation;

  Sammanfattning : The treatment for head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is surgery or (chemo)radiotherapy +/- surgery. Side effects related to therapy are long lasting and adversely affects quality of life. LÄS MER

 4. 4. Välbefinnande och demens Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Iréne Ericsson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 5. 5. Prosthodontics, care utilization and oral health-related quality of life

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology

  Författare :Ingrid Collin Bagewitz; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; oral health-related quality of life; dental care utilization;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis was to study the impact of oral health and oral prostheses on oral health-related quality of life (OHRQOL) in an adult Swedish population. Additional aims were to study social inequali-ties in oral health, attitudes towards the cost for dental care and dental care utilization. LÄS MER