Sökning: "kvarvarande"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade ordet kvarvarande.

 1. 1. Lärande i arbetslivets övergångar

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 2. 2. Ecology and conservation of the moth Dysauxes ancilla

  Detta är en avhandling från Per-Eric Betzholtz, Dept of Biology and Environmental Sciences, University of Kalmar, SE-39182 Kalmar, Sweden

  Författare :Per-Eric Betzholtz; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; marc-recapture; population viability; fluctuating asymmetry; genetic status; larval feeding; movements; endangered species; conservation; outpost population; Lepidoptera; Dysauxes ancilla;

  Sammanfattning : The ecology of the moth Dysauxes ancilla was studied in the only Swedish breeding area at Beijershamn, situated on the Baltic island of Öland. The population is a northern outpost, separated from the species´ continous distribution area in middle- and southeast Europe. LÄS MER

 3. 3. PET in the evaluation of head and neck cancer treatment - management of the neck

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Johanna Sjövall; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head and neck cancer; positron emission tomography; radiotherapy; treatment evaluation;

  Sammanfattning : The treatment for head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is surgery or (chemo)radiotherapy +/- surgery. Side effects related to therapy are long lasting and adversely affects quality of life. LÄS MER

 4. 4. Välbefinnande och demens Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 5. 5. Prosthodontics, care utilization and oral health-related quality of life

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Ingrid Collin Bagewitz; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oral health-related quality of life; dental care utilization;

  Sammanfattning : Att förlora en eller flera tänder och vara hänvisad till att bära avtagbar protes kan, beroende på individ och situation, inverka på livskvaliteten. Kostnaderna för tandvård kan påverka såväl val av behandling som att en individ avstår från tandbehandling. LÄS MER