Sökning: "arbetsosäkerhet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet arbetsosäkerhet.

  1. 1. Lärande i arbetslivets övergångar

    Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER