Sökning: "study circle"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden study circle.

 1. 1. Inside the Ivory Tower- Inventors and Patents at Lund University

  Detta är en avhandling från CIRCLE, Lund University

  Författare :Devrim Göktepe-Hultén; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patents; academic entrepreneurship; incentives; university inventors; intellectual property rights; Bayh-Dole Act; technology transfer; TTOs; Teacher s exception;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify patents invented by researchers at Lund University, to describe the university inventors,and to understand the main factors that influence their patenting activities. The analysis focuses on inventors in relation to their environment. A number of factors influence scientists’ decisions to patent. LÄS MER

 2. 2. Technology Transfer and Technological Capability Building in Informal Firms in Tanzania

  Detta är en avhandling från CIRCLE, Lund University

  Författare :Astrid Szogs; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology transfer; informal firms; technological capability building; Tanzania;

  Sammanfattning : Technology transfer is important to understand how knowledge is transformed to economic value. Applying a case study approach, this thesis investigates the technology transfer efforts from the University of Dar Es Salaam to indigenous informal SMEs in Tanzania and examines the impact of one of their technology transfer mechanisms on the specific technological capabilities that were acquired at the firm level. LÄS MER

 3. 3. The Dynamics of Innovation in Eastern Europe -Lessons from Estonia

  Detta är en avhandling från Edward Elgar Publishing

  Författare :Per Högselius; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Economics; förvaltningskunskap; Statsvetenskap; Political and administrative sciences; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Vetenskapshistoria; History of science; case studies; inherited competencies; proximity; Estonia; telecommunications; systems of innovation; Eastern Europe; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The overall interest pursued in this thesis is how the former socialist economies of Central and Eastern Europe can build strong and dynamic systems of innovation. The purpose of the thesis is to investigate the dynamics and evolution of the telecommunications system of innovation in Estonia from the late Soviet period to Estonia's EU accession, and to provide an in-depth explanation of how innovation has been enabled to occur in the system. LÄS MER

 4. 4. Mobility in Science

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :John Källström; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics of science; Mobility; Scientists; Scientific productivity; Migration;

  Sammanfattning : The thesis consists of three independent chapters. The chapters are all empirical studies of scientists and the role that different types of mobility play in shaping researchers' scientific output and careers. LÄS MER

 5. 5. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER