Sökning: "uppsagda"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet uppsagda.

 1. 1. Lärande i arbetslivets övergångar

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 2. 2. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Författare :Johann Mulder; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acquired rights; EC law; Arbetsrätt; Employment protection; Labour law; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : When Sweden in 1995 became a member of the European Union, Swedish labour legislation was enacted on the safeguarding of employees’ rights in the event of transfer of undertaking. These Swedish rules and regulations are examined. LÄS MER

 3. 3. Work Transitions as Biographical Learning : Exploring the Dynamics of Job Loss

  Författare :Anders Hallqvist; Per-Erik Ellström; Lars-Christer Hydén; Karen Evans; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, researchers have pointed out that individuals understand their lives to a great extent through narratives and narration. In the field of adult education this idea has been taken up for instance in the concept of biographical learning. LÄS MER

 4. 4. Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : om hälsorelaterad selektion till arbete

  Författare :Lennart Hallsten; Urban Janlert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetslöshet; arbetsförlust; personalinskränkning; strukturomvandling; hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; selektion; meta-analys; översikt; offentligt anställda; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen, tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. LÄS MER