Sökning: "Robert Höghielm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Robert Höghielm.

 1. 1. Undervisning i komvux : ideal och verklighet i grundskolekurser

  Författare :Robert Höghielm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 4. 4. Vocational skills formation in communities of practice : Experiences from primary school and the informal economy in Tanzania

  Författare :Gunilla Höjlund; Robert Höghielm; Michael Young; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: vocational skills formation; vocationalization; apprenticeship; communities of practice; “legitimate; peripheral participation”; ethnographic approach; primary schooling; informal economy; task; Stadi za Kazi Vocational Skill ; education for self-reliance; boundary objects; artisan; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the relationship between school and working life in Tanzania; what goes on inside school in relation to what goes on outside. The focus is on vocational skills formation by which is understood the process whereby individuals develop skills necessary for everyday life and gainful employment. LÄS MER

 5. 5. Bridging the boundaries between D&T education and working life : A study of views on knowledge and skills in product development

  Författare :Helena Isaksson Persson; Inga-Britt Skogh; Robert Höghielm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER