Sökning: "Björn Palm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Palm.

  1. 1. Studien über Konstruktionstypen und Entwicklungswege des Embryosackes der Angiospermen

    Detta är en avhandling från Stockholm

    Författare :Björn Palm; Stockholms högskola.; [1915]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER