The role of whole grains and lignans in lifestyle diseases : emphasis on prostate cancer and type 2 diabetes and their risk factors

Detta är en avhandling från ; Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.