Sökning: "livslångt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden livslångt lärande.

 1. 1. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 2. 2. Potentialer för lärande i processoperatörers arbete En studie av operatörers lärande och arbete inom högautomatiserad processindustri

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kompetensutveckling; Processindustri; Livslångt lärande; Arbetsorganisation; Automation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with potential for learning in process operator work. The purpose of this thesis is to study and contribute to increased understanding in different conditions which can be assumed to create potentials for learning in the daily work of the process operators' . LÄS MER

 3. 3. Lärande i arbetslivets övergångar

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 4. 4. Self-directed learning, teamwork, holistic view and oral health

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Leif Leisnert; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Livslångt lärande; Munhälsa; Tandläkarutbildning; Problembaserat lärande; Oral health; Education; Dental; Diagnosis; Patient Care Team;

  Sammanfattning : The dental program at the Malmö dental school, the so called Malmö-model, is guided by four linked principles: self-directed learning, teamwork, a holistic view of patient care, and oral health (Fig.1). Figure 1. The four guiding principles of problem based learning at TVH, Malmö. LÄS MER

 5. 5. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen : Fleninge 1820 - 1890

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Sven-Åke Selander; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER