Sökning: "livslångt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden livslångt lärande.

 1. 1. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 2. 2. Potentialer för lärande i processoperatörers arbete : En studie av operatörers lärande och arbete inom högautomatiserad processindustri

  Författare :Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Processindustri; Livslångt lärande; Arbetsorganisation; Automation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with potential for learning in process operator work. The purpose of this thesis is to study and contribute to increased understanding in different conditions which can be assumed to create potentials for learning in the daily work of the process operators' . LÄS MER

 3. 3. Lärande i arbetslivets övergångar

  Författare :Marie Gunnarsson; Magnus Söderström; Liselott Aarsand; Margareta Ekberg; Elsie Anderberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work-life; work-life transitions; work-life insecurity; everyday learning; employability; life-long learning; lay-off survivors; lay-off victims; uppsagda; kvarvarande; arbetsliv; vardagslärande; arbetsosäkerhet; övergångar i arbetslivet; anställningsbarhet; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar programutveckling : en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt

  Författare :Ann Öhman Sandberg; Inger Eriksson; Lennart Svensson; Hanna Toiviainen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; inter-organizational learning; expansive learning; sustainability; project management; Verksamhetsteori; inter-organisatoriskt lärande; expansivt lärande hållbarhet; projektledning;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop meanings of sustainable programme development. Policies are often introduced to solve societal problems identified by a government agency or some other organization. In order to realize the intentions behind the policy it is common that one or several policy driven projects are funded with large sums of money. LÄS MER

 5. 5. Self-directed learning, teamwork, holistic view and oral health

  Författare :Leif Leisnert; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Livslångt lärande; Munhälsa; Tandläkarutbildning; Problembaserat lärande; Oral health; Education; Dental; Diagnosis; Patient Care Team;

  Sammanfattning : The dental program at the Malmö dental school, the so called Malmö-model, is guided by four linked principles: self-directed learning, teamwork, a holistic view of patient care, and oral health (Fig.1). Figure 1. The four guiding principles of problem based learning at TVH, Malmö. LÄS MER