Sökning: "projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet projektledning.

 1. 1. Agila projektledningsmetoder och motivation : Varför man blir produktiv av att flytta lappar på en whiteboard

  Författare :Tomas Jansson; John Sören Pettersson; Bjørnar Tessem; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Agile methods; systems development; project management; motivation; creativity; agila metoder; systemutveckling; projektledning; motivation; kreativitet; Information Systems; Informatik; Projektledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Agile methods for Information Systems Development (ISD) projects are claimed to encourage developers to be more flexible and efficient by means of arrangements in the development team’s physical and social environment. Research has, however, not yet answered the questions of how, why, and in what contexts agile methods work. LÄS MER

 2. 2. Projektledning i praktiken : Observationer av arbete i korta projekt

  Författare :Andreas Nilsson; Tomas Blomquist; Anders Söderholm; Erling S Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Project management; Practice; Observations; Managerial work; Executive behaviour; Leadership; Practice perspective; Project-as-practice; Short-duration projects; Challenge; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Project management used to be described as rational and well structured - a notion that builds on a traditional view that project management is about planning, budgeting and controlling. Nevertheless, it has been questioned if this is a full description. LÄS MER

 3. 3. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 4. 4. Projektledning i korta projekt : Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö

  Författare :Andreas Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Projektledning i korta projekt : Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö

  Författare :Andreas Nilsson; Anders Söderholm; Tomas Blomquist; Kim Wikström; Handelshögskolan vid Umeå universitet Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; Project management; Multi-project environment; Short-duration projects; Participant observation; Interview; Telecom; Meetings; Change; Guard;

  Sammanfattning : As most of the project management models were developed for larger projects, there is a lack of understanding of what project managers in short duration projects do. Short-duration projects are projects in multi-project environments lasting for a number of weeks rather than a number of months. LÄS MER