Sökning: "pupil"

Visar resultat 1 - 5 av 189 avhandlingar innehållade ordet pupil.

 1. 1. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 2. 2. Working Conditions and Development at School. Preconditions for Pupil and Personnel Collaboration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Susann Häggqvist; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work Environment Management; collaboration; school; pupil; employee; participation; evaluation; health; stress;

  Sammanfattning : The principal aim of this dissertation is empirically todevelop and test a collaboration model for how to operatesystematically with the work environment at school. Ontheoretical grounds, a case is made that collaboration betweendifferent groups (various professions and pupils) should beinvestigated despite different conditions, qualifications andages. LÄS MER

 3. 3. Selective wavelength pupillometry to evaluate outer and inner retinal photoreception

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Aki Kawasaki; Fatima Pedrosa Domellöf; Bertil Lindblom; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pupil; pupil light reflex; melanopsin; photoreceptor; intrinsically photosensitive retinal ganglion cell; oftalmiatrik; Ophtalmology;

  Sammanfattning : PurposeIntrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) express a unique photopigment called melanopsin. Capable of direct phototransduction, the ipRGCs are also influenced by rods and cones via synaptic inputs. LÄS MER

 4. 4. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Karin Norman; Karin Zetterqvist Nelson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 5. 5. Expectation and pupil performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Douglas A. Pidgeon; [1970]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER