Sökning: "makt"

Visar resultat 1 - 5 av 289 avhandlingar innehållade ordet makt.

 1. 1. Makt och konstsmak : sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960

  Författare :Martin Gustavsson; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :art consumption; class; taste; modernity; art market; state; regulation; economic sociology; Stockholm; makt; klass; konstkonsumtion; smak; modernitet; konstmarknad; reglering; stat; ekonomisk sociologi; kultursociologi; Stockholm;

  Sammanfattning : This dissertation studies the relationships between actors on the Swedish art market during the period 1920-1960. The sociological theory of Pierre Bourdieu is used as an analytical framework.One part of the thesis studies different social groups on the market. Firstly, the relationships between different galleries and art dealers are investigated. LÄS MER

 2. 2. - Vanmaktens makt : Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan

  Författare :Helene Blomqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; secularization; ontology; theodicy problem; Sven Delblanc; hermeneutics; narratology; Paul Ricoeur; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Så säger en av romangestalterna i Sven Delblancs Samuelsvit ochger därmed uttryck – ett av många – åt något som skulle kunna benämnas ’vanmaktens makt’. Vanmaktens makt har också blivit titeln på denna undersökning av sekulariseringstematiken i Delblancs Samuelsvit och Änkan. LÄS MER

 3. 3. Textuell makt : Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Författare :Pia Anderson; Gunilla Molloy; Anna Vogel; Maj Asplund Carlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; textual power; positioning; envisionment building; appraisal; attitude; engagement; critical literacy; new literacy; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturers makt : överbrygga språkliga klyftor

  Författare :Gunnar Berg; Bo Göranzon; Anders Karlqvist; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; experience; reflection; project; understanding; corporate power; corporate culture; philosophy of language; communication; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : How do we work in projects that are expected to bridge cultural, social and historical boundaries? Is it possible to apply stated instructions across these boundaries so that, for example, the task of producing a requirement specification is interpreted in the same way by all the parties involved? In this thesis, the author takes a stand against his personal experience from such a trans-cultural project – a project in which he failed. A factor that made a strong contribution to this failure was the inability of the companies involved to manage the underlying complex of problems, problems associated with the philosophy of language. LÄS MER

 5. 5. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Författare :Malin Grundberg; Olle Ferm; Svante Norrhem; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER