Sökning: "makt"

Visar resultat 1 - 5 av 306 avhandlingar innehållade ordet makt.

 1. 1. - Vanmaktens makt Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Helene Blomqvist; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secularization; ontology; theodicy problem; Sven Delblanc; hermeneutics; narratology; Paul Ricoeur; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Så säger en av romangestalterna i Sven Delblancs Samuelsvit ochger därmed uttryck – ett av många – åt något som skulle kunna benämnas ’vanmaktens makt’. Vanmaktens makt har också blivit titeln på denna undersökning av sekulariseringstematiken i Delblancs Samuelsvit och Änkan. LÄS MER

 2. 2. Textuell makt Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Insitutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Pia Anderson; Gunilla Molloy; Anna Vogel; Maj Asplund Carlsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; textual power; positioning; envisionment building; appraisal; attitude; engagement; critical literacy; new literacy; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Textuell makt Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Insitutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Pia Anderson; Gunilla Molloy; Anna Vogel; Maj Asplund Carlsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; textual power; positioning; envisionment building; appraisal; attitude; engagement; critical literacy; new literacy; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturers makt överbrygga språkliga klyftor

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Gunnar Berg; Bo Göranzon; Anders Karlqvist; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; experience; reflection; project; understanding; corporate power; corporate culture; philosophy of language; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : How do we work in projects that are expected to bridge cultural, social and historical boundaries? Is it possible to apply stated instructions across these boundaries so that, for example, the task of producing a requirement specification is interpreted in the same way by all the parties involved?In this thesis, the author takes a stand against his personal experience from such a trans-cultural project – a project in which he failed. A factor that made a strong contribution to this failure was the inability of the companies involved to manage the underlying complex of problems, problems associated with the philosophy of language. LÄS MER

 5. 5. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Malin Grundberg; Olle Ferm; Svante Norrhem; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER