Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 430 avhandlingar innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppföljning och utvärdering för förändring pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av databehandlingssystem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet

  Författare :Tomas Ohlin; [1971]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER