Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 546 avhandlingar innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av undervisning : en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av databehandlingssystem

  Författare :Tomas Ohlin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En utbildning i processledarskap avseende mångfald : utvärdering och aktionsforskning

  Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER