Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 425 avhandlingar innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; Högskolan i Borås.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppföljning och utvärdering för förändring pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Ingela Elfström; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av databehandlingssystem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet

  Författare :Tomas Ohlin; Stockholms universitet.; [1971]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En utbildning i processledarskap avseende mångfald utvärdering och aktionsforskning

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Elisabeth C Andersson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER