Sökning: "Tommy Lundström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tommy Lundström.

  1. 1. Tvångsomhändertagande av barn en studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

    Författare :Tommy Lundström; Stockholms universitet.; [1993]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER