Sökning: "Tommy Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Tommy Lundström.

 1. 1. Tvångsomhändertagande av barn : en studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet

  Författare :Tommy Lundström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevvård i grundskolan : Resurser, organisering och praktik

  Författare :Åsa Backlund; Tommy Lundström; Roine Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER

 3. 3. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 4. 4. Flernivåstyrning med olika medel : En studie om SKR och socialtjänsten

  Författare :Fredrik Brunnström; Tommy Lundström; Gabrielle Meagher; Elin Peterson; Johan Vamstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish Association of Local Authorities and Regions; multi-level governance; governance; social work; post-political; evidence-based practice; agreements; central-local relations; governing social services; public-policy instruments; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the governance of Swedish social services. SALAR is an interest- and employer-organization for the Swedish regions and municipalities and it is an important actor in the Swedish multi-level system. LÄS MER

 5. 5. Den mångtydiga FoU-idén : lokala FoU-enheters mening och betydelse

  Författare :Mats Ekermo; Lars Oscarsson; Tommy Lundström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ; Research and development; R D idea; R D concept; local R D units; science and politics; research and practice; researcher and practitioner; practitioner participation; new forms of knowledge production; organizational concept; organizational fashion; socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : During the 1990’s we witnessed an increasing number of local research and development (R&D) units in the Swedish public sector of social welfare outside academic institutions. The aim of this thesis is to explore the R&D phenomenon, the establishment of local R&D units and what the activities at the R&D units are. LÄS MER