Sökning: "organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 1800 avhandlingar innehållade ordet organisation.

 1. 1. Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

  Detta är en avhandling från Håkan Pihl, Stallgatan 16, S-291 54 Kristianstad

  Författare :Håkan Pihl; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; New Institutional Economics.; Transaction costs; M-form; Co-ordination forms; Co-ordination mechanisms; Multinational Enterprises; Organisation; Industriell ekonomi; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny organisation har identifierats i multinationella företag. Vad utmärker denna? Vilka är skillnaderna mot tidigare? Denna avhandling beskriver och förklarar multinationella företags organisation utifrån en utvidgad nyinstitutionell ekonomisk teori för samordningsmekanismer och samordningsformer. LÄS MER

 2. 2. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 3. 3. Organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Bengt Wahlström; Sven Hamrefors; Per Frankelius; Bo Dahlbom; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisation; omvärldsbevakning; innovation; innovationsförmåga; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka samspelet mellan organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga, samt illustrera detta samspel i en sammanfattande modell.Modellbygget följer omvärldssignalens väg genom organisationen, från vilka signaler som uppmärksammas, över hur organisationen skapar mening kring signalerna, till hur tolkning, strategi och beslut kring omvärldssignalen hanteras. LÄS MER

 4. 4. Välfärdspolitik och kvinnoyrken organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Lars Evertsson; Rafael Lindqvist; Stina Johansson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; welfare state; welfare politics; organisation; professions; jurisdiction; female dominated occupations; nurses; occupational therapists; home relief helpers; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The relationship between the Swedish state’s welfare political commitments and the emergence and development of three female-dominated welfare state occupational groups - nurses, home relief helpers and occupational therapists - is at the heart of this thesis. The primary aim is to study the professional possibilities and limitations created by the state’s welfare political commitments in health care, family policy and rehabilitation. LÄS MER

 5. 5. Walking the Plank of the Entrepreneurial University The little spin-out that could?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nina Fowler; David Sköld; Marcus Lindahl; Malin Brännback; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; University spinouts; research; academic capitalism; entrepreneurship; commercialisation; social forces; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : Creating spinout companies (USOs) from university research is one focus of innovation policy. The phenomenon features in two main fields of enquiry: academic entrepreneurship studies, and literature on academic capitalism and the entrepreneurial university. LÄS MER