Sökning: "Intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 2452 avhandlingar innehållade ordet Intervention.

 1. 1. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Strömbäck; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 2. 2. Weight gain restriction for obese pregnant women An Intervention study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ing-Marie Claesson; Gunilla Sydsjö; Ann Josefsson; Ingela Rådestad; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; pregnancy; weight gain; intervention; outcome; anxiety; depression; postnatal postpartum; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Introduction: Obesity is a growing global public health problem and is as prevalent among pregnant women as in the general population. It is well known that obese women have an increased risk for several complications during pregnancy and delivery and this is also true for the neonate. LÄS MER

 3. 3. Support for women with breast cancer, and for the district and hospital nurses involved an intervention study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maj-Britt Pålsson; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intervention; support; organizational changes of the care; systematic clinical supervision; breast cancer patients; district nurses; hospital nurses; experiences; well-being ill-being; hopelessness; anxiety; depression; burnout; empathy; sense of coherence; the Karolinska scales of personality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate breast cancer patients’ experiences of their illness and of traditional nursing care (TNC) or supportive nursing care (SNC) respectively, as well as nurses' experiences of support and of caring for cancer patients. An intervention including extended co-operation between the surgical ward and primary health care, shorter waiting times, and changed routines concerning the information about the diagnosis, as well as training and systematic clinical supervision for the nurses, was implemented. LÄS MER

 4. 4. Zigenarfrågan : intervention och romantik

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Norma Montesino; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Gypsy Child.; Expert Knowledge; Intervention; Immigrants; Undeserving Poor; Vagrancy Law; Poor Strangers; Gypsy Question; Gypsies; Travellers; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis analyses Swedish gypsy policy between 1880 and 1970, as part of a larger sociopolitical project undertaken by the Swedish authorities to promote social order and stability. During this period, the treatment of marginalized groups was shaped by the same visions and objectives as for the population as a whole. LÄS MER

 5. 5. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER