Sökning: "socialantropologi"

Visar resultat 1 - 5 av 488 avhandlingar innehållade ordet socialantropologi.

 1. 1. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : The sovereignty- and self-determination movements of indigenous peoples are a salient factor on the political agenda in many western world countries. Indigenous peoples in Hawai´i and elsewhere have become increasingly politicised in hope of changing their relationship with the states within which they are located. LÄS MER

 2. 2. Politik med andra medel : En antropologisk betraktelse av rättens politiska och ideologiska förhållanden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social anthropology; legal anthropology; socialantropologi; rättsantropologi; rätt och politik; rättssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erland Nordenskiöld - En antropologisk biografi

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Christer Lindberg; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; antropologi; etnografi; Nordenskiöld; Sociologi; sociologiska institutionen; socialantropologi;

  Sammanfattning : Baron Erland Nordenskiöld was born on July 19th, 1877. As a son of the great explorer Adolf Nordenskiöld he was predestined to follow the road of scientific pursuit. Moving from the field of the natural sciences to anthropology, Nordenskiöld took the chair as professor of "general and comparative ethnography" in the early 1920's. LÄS MER

 4. 4. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 5. 5. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Wittrock; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the notion of multiculturalism in relation to theatre and drama. In Swedish public discourse, culture and the arts are frequently referred to as a social glue which keeps society together. In this context theatre holds a particular position. LÄS MER