Sökning: "socialantropologi"

Visar resultat 1 - 5 av 473 avhandlingar innehållade ordet socialantropologi.

 1. 1. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det förgångna är framtiden är en socialantropologisk studie av ett politiskt skeende som pågått under de senaste 20 åren och som handlar om hur ursprungsfolket kanaka maoli i Hawai´i fått rätt till självbestämmande och andra särskilda rättigheter. Kanaka maoli har använt en diskursiv strategi som handlat om att de en gång i tiden varit ursprungligt suveräna och att denna politiska status skall återupprättas. LÄS MER

 2. 2. Politik med andra medel : En antropologisk betraktelse av rättens politiska och ideologiska förhållanden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialantropologi; rättsantropologi; rätt och politik; rättssystem; social anthropology; legal anthropology; socialantropologi; rättsantropologi; rätt och politik; rättssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erland Nordenskiöld - En antropologisk biografi

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Christer Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; antropologi; etnografi; Nordenskiöld; Sociologi; sociologiska institutionen; socialantropologi;

  Sammanfattning : Baron Erland Nordenskiöld was born on July 19th, 1877. As a son of the great explorer Adolf Nordenskiöld he was predestined to follow the road of scientific pursuit. Moving from the field of the natural sciences to anthropology, Nordenskiöld took the chair as professor of "general and comparative ethnography" in the early 1920's. LÄS MER

 4. 4. Med facit i hand : Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Bartholdsson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; normality; governmentality; audit; pupil; children; school; normalitet; styrningsmentalitet; utvärdering; elev; barn; skola; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is about the socialisation of schoolchildren and how normality is learned and managed in two Swedish school classes. The Swedish school is, according to the "Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre", the Lpo94, based on democratic values and respect for the individual. LÄS MER

 5. 5. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Wittrock; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

  Sammanfattning : ”Alltså säg inte mötesplats! Och möjlighet! Alltså dom här M-orden har jag egentligen lite svårt för liksom. Och mångkultur!” Tjänstemannen blir plötsligt irriterad. Hon brinner för mångfald i kulturlivet, men retoriken, orden och jargongen gör henne frustrerad. LÄS MER