Sökning: "anthropology"

Visar resultat 1 - 5 av 677 avhandlingar innehållade ordet anthropology.

 1. 1. Conflicts and Contracts: Chinese Intergenerational Relations in Modern Singapore

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Kristina Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Southeast Asia; Anthropology; Social change; Modernity; Filial piety; Intergenerational contract; Chinese families; Generations; Singapore; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Conflicts and Contracts är en studie av generationslänken i dagens Singapore med fokus på landets kinesiska befolkning. Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur den snabba moderniseringen av samhället har påverkat förehållandet mellan äldre och yngre. LÄS MER

 2. 2. Contested Belonging. An Indigenous Peoples Struggle for Forest and Identity in Sub-Himalayan

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :B G Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rabha; anthropology; indigenous people; forest; wildlife conservation; India; ethnic mobilisation and Christian conversion.; cultural identity; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the modern predicament of the Rabha or Kocha people, their survival in the forest and their quest for identity. Rabhas are one of India's indigenous or tribal people, and they live in the jungle tracts where the Himalayan mountains meet the plains of Bengal. LÄS MER

 3. 3. Knowledge as Action: An Anthropological Study of Attac Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Hilma Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; globalisation; global justice movement.; knowledge; social movement; Sweden; Attac; anthropology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine knowledge production around globalisation and politics in Attac Sweden. As a part of the global justice movement that emerged in the 1990s, the organisation Attac Sweden related to a larger process. LÄS MER

 4. 4. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det förgångna är framtiden är en socialantropologisk studie av ett politiskt skeende som pågått under de senaste 20 åren och som handlar om hur ursprungsfolket kanaka maoli i Hawai´i fått rätt till självbestämmande och andra särskilda rättigheter. Kanaka maoli har använt en diskursiv strategi som handlat om att de en gång i tiden varit ursprungligt suveräna och att denna politiska status skall återupprättas. LÄS MER

 5. 5. Mellan det förflutna och framtiden. Den sandinistiska revolutionen i Nicaragua

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Enrique Pérez; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nicaragua; revolution; tradition; development; democracy; cooperation; popular participation; local development; Sandinismo; Cultural anthropology; applied anthropology.; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The theme throughout this book is the buildning up of a new societal structure and the conflicts encompassed in such a project. I discuss the societal changes in Sandinista Nicaragua by way of placing the revolution in a historic, political, and social context. LÄS MER