Sökning: "nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade ordet nationalism.

 1. 1. Understanding Nationalism : Studies in Icelandic Nationalism, 1800-2000

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Birgir Hermannsson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is an attempt to understand nationalism, in a general sense, and Icelandic nationalism in particular. For this purpose the concepts of ideology, political culture, discourse and political language are pushed to the forefront as viable analytical tools to take on the difficult phenomena of nationalism. LÄS MER

 2. 2. The Challenge from Nationalism Problems of Community in Democracy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Helldahl; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalism; Community; Theory of democracy; Political theory; United States of America; Germany; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The dissertation examines the relationship between democracy and nationalism from a normative standpoint. A point of departure is the assumption that any democracy requires a referent community, or demos. Nationalism has, in practice, frequently provided democracies with this sense of community during the last two centuries. LÄS MER

 3. 3. Nationalism i fredens tjänst Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingela Nilsson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nationalism; pacifism; internationalism; patriotic pacifism; peace and war; peace education; ideological hegemony; gender; manliness masculinity; collective identity; history education; the Interwar era; history textbook revision; nationalism; pacifism; internationalism; patriotisk pacifism; krig och fred; fredsfostran; ideologisk hegemoni; genus; manlighet maskulinitet; kollektiv identitet; historieundervisning; mellankrigstiden; historieläroboksrevisioner; Matilda Widegren; Greta Stendahl; Herman Söderbergh; Elisabet Eurén; Theodor Blomqvist; Ingvard Nielsen; Svenska skolornas fredsförening; Nordiska lärares fredsförbund; kväkarna; Förbundet för kristet samhällsliv; IKFF; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the field of research that examines the relationship between peace efforts and nationalism. The relationship will be studied from perspectives of educa- tional history and history didactics. LÄS MER

 4. 4. Between Colonialism and Nationalism : Art, History, and Politics in James Joyce’s Ulysses

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Irina Rasmussen Goloubeva; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; James Joyce; aesthetics; modernism; negativity; the modernist Sublime; modernity; liberalism; colonialism; nationalism; dialectical criticism; Hegel; Adorno; Rose; Jameson; Žižek; Engelska;

  Sammanfattning : Through a thorough analysis of all eighteen episodes of Ulysses, this study advances a dialectical reading of Ireland’s pre-revolutionary imagination as it unfolds in James Joyce’s novel. By tracing Joyce’s engagements with British colonialism, national romanticism and the Celtic Revival, this study views Joyce’s modernist project as a comprehensive literary response to Ireland’s changing aesthetic sensibilities, political fortunes, and social concerns. LÄS MER

 5. 5. Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Per Hammarström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sverige 1870-1940; judarnas historia; judisk emancipation; nationalism; nationell identitet; minoritet; integration; assimilation; antisemitism; lokalsamhälle; gårdfarihandel; medborgarskap; borgerlighet; historia; History; History; Historia; Judar; Historia; 1800-talet; 1900-talet; Sverige; Norrland; Sundsvall; Sverige; Nationalism; Nationell identitet; Minoriteter; Antisemitism; Sverige; Samhällsintegration; Socialhistoria; Lokalhistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken ekonomisk och social ställning den judiska minoriteten intog i det svenska samhället under perioden 1870 till 1940. Tidigare forskning har riktat stor uppmärksamhet mot rättsliga och politiska aspekter av den svenska judenhetens historia, mer sällan mot judarna och samhället i en bredare bemärkelse. LÄS MER