Sökning: "Claes Nilholm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Claes Nilholm.

 1. 1. Communicative Challenges : A comparative study of mother-child interaction

  Författare :Claes Nilholm; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Communicative challenges : A comparative study of mother-child interaction

  Författare :Claes Nilholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother-child interaction; Activity· theory; Problem-solving; Communicative development; Discourse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : A fundamental assumption behind the present investigation is that children's appropriation of linguistic and conceptual repertoires are intrinsically linked to the communicative challenges that they meet in their interactions with adults. It is furthermore assumed that these challenges vary between different groups in complex societies. LÄS MER

 3. 3. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Författare :Helena Andersson; Lena Holmberg; Claes Nilholm; Malmö högskola; []
  Nyckelord :livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer; livsberättelser inkludering delaktighet tillhörighet meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 4. 4. Talandet som levd erfarenhet. : En studie av fyra barn med Downs syndrom

  Författare :Karin Bengtsson; Bo Dahlin; Iréne Johansson; Claes Nilholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speech development; Intentionality; Down syndrome; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these children’s speech. LÄS MER

 5. 5. Gamla mönster i nya former? : Tre studier om specialpedagogik i teori och praktik

  Författare :Reidun Carlsson; Claes Nilholm; Tomas Englund; Guy Karnung; Anna-Lena Tvingstedt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :special educational needs; democracy; inclusion; language preschool; remedial plans; governance; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of the research presented here is to examine challenges in the special needs support tradition and the consequences of these challenges with the aim of increasing knowledge regarding the opportunities and constraints that are created as partof the support. In addition, the overarching study aims to highlight issues of democracyand inclusion in the social practices that are focused here and in what manner theseemerge and are framed. LÄS MER