Sökning: "Roine Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Roine Johansson.

  1. 1. Vid byråkratins gränser : Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete

    Detta är en avhandling från Lund : Arkiv Förlag

    Författare :Roine Johansson; Mittuniversitetet.; [1992]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gräsrotsbyråkrati; klient; gräns; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER