Sökning: "Roine Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Roine Johansson.

 1. 1. Vid byråkratins gränser : Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete

  Författare :Roine Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gräsrotsbyråkrati; klient; gräns; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bullying and social objectives : A study of prerequisites for success in Swedish schools

  Författare :Björn Ahlström; Jonas Höög; Roine Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Successful schools; Social objectives; Leadership; Bullying; Insulting behaviour; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between organizations structure, culture and leadership. The specific organization that has been studied is Swedish secondary schools. The Swedish schools have a divided task, first to develop the students academic skills and secondly to develop the students socially and civically. LÄS MER

 3. 3. Elevvård i grundskolan : Resurser, organisering och praktik

  Författare :Åsa Backlund; Tommy Lundström; Roine Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER

 4. 4. On the governmentalization of sustainability : the case of flood risk mitigation in Sweden

  Författare :Per Becker; Roine Johansson; Jörgen Sparf; Karin Ingold; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; sustainability; risk; flood; mitigation; governmentality; governmentalization; institutionalism; social network analysis; fragmentation; reductivization; projectification; responsibilization; commodification;

  Sammanfattning : Contemporary society is confronted with numerous sustainability challenges. Some are new, others have been around since time immemorial, but none have been governed on the societal level since their emergence. LÄS MER

 5. 5. "e" i retorik och praktik. : Elektronisk förvaltning i översättning

  Författare :Katarina Giritli Nygren; Ylva Fältholm; Roine Johansson; Katarina Lindblad-Gidlund; Ulla Eriksson-Zetterquist; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; eGovernment; public administration; information technology; translation; rhetoric of management; work practices; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to contribute to the discussion of eGovernment implementation by making the implicit organisational micro dynamic processes involved in the framing and implementation of eGovernment explicit. I want to highlight the important process trough which eGovernment is framed and translated by organisational members and in what way it effects different divisions of practice. LÄS MER