Sökning: "skolutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet skolutveckling.

 1. 1. Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

  Författare :Anette Oxenswärdh; Jon Olhsson; Lennart Grosin; Eva Forsberg; Jon Ohlsson; Gunnar Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; responsibility; accountability; understanding assignment and responsibility; learning; professional development; school development; ansvarstagande; uppdrags-och ansvarsförståelse; lärande; professionell utveckling; skolutveckling; Pedagogik; Education; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Relations of Responsibility in School DevelopmentABSTRACTThe starting point of this study is the changed governance of schools in Swe- den. Decentralization has not only increased the freedom of schools but also responsibility at the different levels of the school system. This in turn has given greater scope for interpreting the assignment. LÄS MER

 2. 2. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER

 3. 3. Skolutveckling som diskursiv praktik : Några ideologiska implikationer

  Författare :Gudrun Holmdahl; Hector Pérez Prieto; Ulf Olsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School development; discourse; ideology; skolutveckling; diskurs; ideologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study aims at highlighting the ideological implications of school development as a discursive practice. More comprehensively the aim is also contributing to rearrangements and shifts in perspective when school development is the matter. LÄS MER

 4. 4. När PBS kom till byn : Berättelser om erfarenheter av ProblemBaserad Skolutveckling

  Författare :Annika Åstrand; Hans-Åke Scherp; Héctor Pérez Prieto; Mikael Alexandersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; education politics; policy; discourse; narrative; organization studies; skolutveckling; utbildningspolitik; policy; diskurs; berättelser; organisationsforskning; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on different school actors’ narratives about how they have experienced a participation in a school development collaboration called PBS, problem based school development. A school development and research project based at Karlstad University. LÄS MER

 5. 5. Skolutveckling och styrningsfilosofi : om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar

  Författare :Lennart Fahlén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Information technology; ICT; school development; school management; school strategies; school administration; school leader; school teacher; Informationsteknik;

  Sammanfattning : This study has focused development and management strategies at different levels within the school system in four Swedish municipalities. The overall aim of the study was to gain knowledge about how development is staged in municipalities where changes emerge without incentives, such as financial support from the state. LÄS MER