Sökning: "Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 915 avhandlingar innehållade orden Socialt arbete.

 1. 1. Transit i samhällsvården : När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling i socialt arbete : konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 3. 3. Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem? : -regler, kunskap och kontext i socialt arbete

  Författare :Lisa Skogens; Anders Bergmark; Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social assistance; alcohol problems; alcohol abuse; social workers; vignettes; focus groups; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Several Swedish studies have suggested that within the group of clients contacting social welfare offices for social assistance, approximately one third are having problems with heavy drinking. The overall aim of the dissertation was to study how social workers approach these problems in single, male clients. LÄS MER

 4. 4. Rörelser i gränslandet : om komplexa hedersnormer och samhälleliga markeringar

  Författare :Hanna Cinthio; Pernilla Ouis; Annika Staaf; Sofie Danneskiold-Samsøe; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på två separata delstudier förenade av den övergripande tematiken hedersnormer. Ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv undersöks tankar och erfarenheter i två olika grupper. LÄS MER

 5. 5. Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER