Sökning: "Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1056 avhandlingar innehållade orden Socialt arbete.

 1. 1. Transit i samhällsvården När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 2. 2. Transit i samhällsvården När unga utreds på särskilda ungdomshem

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Enell; Verner Denvall; Marie Sallnäs; Lennart Nygren; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; assessments; child welfare; secure accommodations; institutional care; care trajectory; total institution; institutional identity; social work; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. LÄS MER

 3. 3. The spatial manifestation of inequality: Residential segregation in Sweden and its causes

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsutveckling i socialt arbete konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 5. 5. Att räkna med nytta : Samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsekonomisk utvärdering; Socialt arbete; Programutvärdering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER