Sökning: "high school"

Visar resultat 1 - 5 av 807 avhandlingar innehållade orden high school.

 1. 1. School Choice, School Performance and School Segregation Institutions and Design

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Dany Kessel; Jonas Vlachos; Roine Vestman; Hessel Oosterbeek; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School choice; school segregation; school performance; priority structures; information; gender; competition; experiment; house prices; housing wealth; consumption; house price elasticity; marginal propensity to consume; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained chapters. The first chapter, Are Parents Uninformed? – The Impact of School Performance Information on School Choice Behavior and Student Assignment, is co-authored by Elsisabet Olme. We investigate the effects of school performance information on school choice behavior and student assignment. LÄS MER

 2. 2. Contingency in high-school students’ reasoning about electrochemical cells Opportunities for learning and teaching in school science

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Karim Hamza; Per-Olof Wickman; Gregory J. Kelly; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; electrochemistry; laboratory work; concept mapping; high-school; learning; teaching; pragmatism; practical epistemology analysis; contingency; discourse; misconceptions; alternative ideas; curricular materials; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The thesis takes its departure from the extensive literature on students’ alternative ideas in science. Although describing students’ conceptual knowledge in many science areas, the literature offers little about how this knowledge enters into the science learning process. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 4. 4. Bildundervisning i möte med samtidskonst bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER

 5. 5. The Swedish School Meal as a Public Meal Collective Thinking, Actions and Meal Patterns

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christine Persson Osowski; Christina Fjellström; Helen Göranzon; Päivi Palojoki; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school meal; children; school; social constructionism; teachers; agreement; meal; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study what role the Swedish school meal has as a public meal in Swedish culture. An additional aim is to study the meal patterns of children, including the school meal.An ethnological questionnaire with 192 informants was used to study people’s perceptions and memories of the school meal. LÄS MER