Sökning: "social values"

Visar resultat 1 - 5 av 1271 avhandlingar innehållade orden social values.

 1. 1. Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 2. 2. "Social work" and missionary work as part of the power game

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Hans-Jörgen Wallin Weihe; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Sociology; Social work; Saami; Missology; Inuit; History; Greenland; Ethics; Anthropology; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis discusses "social work" as part of missionary work during Hans Egede´s mission in Greenland (1721-1736) and the starting period of the Norwegian Saami mission (1888-1900). The discussion is focused by connecting it to Habermas´s discussion of "The structural transformation of the public" (1989). LÄS MER

 3. 3. Hälsingegården i omvandling en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

  Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER

 4. 4. Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem? -regler, kunskap och kontext i socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lisa Skogens; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social assistance; alcohol problems; alcohol abuse; social workers; vignettes; focus groups; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Several Swedish studies have suggested that within the group of clients contacting social welfare offices for social assistance, approximately one third are having problems with heavy drinking. The overall aim of the dissertation was to study how social workers approach these problems in single, male clients. LÄS MER

 5. 5. Class and gender in Russian welfare policies : Soviet legacies and contemporary challenges

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elena Iarskaia-Smirnova; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; class; gender; welfare policies; social policy; Russia; social work profession; ideology; institutions; culture; actors;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the gendered and classed nature of social work and social welfare in Russia to show how social policy can be a part of and reinforce marginalisation. The overall research question is in what ways class and gender are constructed in Russian social work practice and welfare rhetoric through Soviet legacies and contemporary challenges? In addition, which actors contribute to the constitution of social work values and how this value system affects the agency of the clients? This study focuses on contradictory ideologies that are shaped in discursive formations of social policy, social work training and practice. LÄS MER