Sökning: "specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen : En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Författare :Catharina Tjernberg; Mats Myrberg; Eva Heimdahl Mattson; Matts Mattsson; Mats Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

  Författare :Ann-Katrin Swärd; Mats Myrberg; Monica Reichenberg; Anita Hjälme; Stockholms universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp : En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; Sociologi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; co-ordination;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 5. 5. Children's Vocabulary Development : The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills

  Författare :Christine Cox Eriksson; Eva Berglund; Ulla Sundberg; Ulla Ek; Susan Ellis Weismer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child language; vocabulary development; parent-child interaction; parental input; vocabulary composition; CDI; SECDI; CLAN; grammar; lexical-grammar relationships; communicative gestures; Sweden; specialpedagogik; Special Education; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the early vocabulary development of a sample of Swedish children in relation to parental input and early communicative skills. Three studies are situated in an overall description of early language development in children. LÄS MER