Sökning: "specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Mats Myrberg; Eva Heimdahl Mattson; Matts Mattsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik i skolvardagen : En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Detta är en avhandling från Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Mats Myrberg; Eva Heimdahl Mattson; Mats Mattsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av läsförståelse - och sen då? bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Helena Sjunnesson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 5. 5. Children's Vocabulary Development The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Christine Cox Eriksson; Eva Berglund; Ulla Sundberg; Ulla Ek; Susan Ellis Weismer; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child language; vocabulary development; parent-child interaction; parental input; vocabulary composition; CDI; SECDI; CLAN; grammar; lexical-grammar relationships; communicative gestures; Sweden; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the early vocabulary development of a sample of Swedish children in relation to parental input and early communicative skills. Three studies are situated in an overall description of early language development in children. LÄS MER