Sökning: "delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade ordet delaktighet.

 1. 1. Restricting participation : Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden

  Författare :Olga Keselman; Ann-Christin Cederborg; Per Linell; Carl-Martin Allwood; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; conditions for participation; interpreter-mediated asylum hearings; communication.; Barn; delaktighet; tolkmedierade utredningssamtal; kommunikation.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall goal of this thesis was to highlight different communicative aspects of participation in interpreter-mediated asylum hearings with unaccompanied Russianspeaking children who had applied for asylum in Sweden between 2001 and 2005. Participation in the asylum process is guaranteed to these children by the Swedish Administrative Law and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which are incorporated in the Swedish Aliens Act. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet under tvång : om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 4. 4. Barns deltagande och delaktighet : Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Författare :Anette Hamerslag; Helen Melander; Ann-Carita Evaldsson; Polly Björk Willén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 5. 5. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mona Holmqvist Olander; mats Trondman; Mats Trondman; Mona Holmqvist; Susan Tetler; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Engagemang; delaktighet; gemenskapande praktiker; inflytande; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; Delaktighet; engagemang; grundskolan;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER