Sökning: "delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 218 avhandlingar innehållade ordet delaktighet.

 1. 1. Restricting participation : Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden

  Författare :Olga Keselman; Ann-Christin Cederborg; Per Linell; Carl-Martin Allwood; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; conditions for participation; interpreter-mediated asylum hearings; communication.; Barn; delaktighet; tolkmedierade utredningssamtal; kommunikation.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall goal of this thesis was to highlight different communicative aspects of participation in interpreter-mediated asylum hearings with unaccompanied Russianspeaking children who had applied for asylum in Sweden between 2001 and 2005. Participation in the asylum process is guaranteed to these children by the Swedish Administrative Law and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which are incorporated in the Swedish Aliens Act. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet under tvång : om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 3. 3. Från formell till levd delaktighet : Den sociala meningen med barns delaktighet när föräldrar tvistar

  Författare :Angelica Wågby Gräfe; Magnus Englander; Maria Eriksson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s participation; family law; social work; childhood studies; phenomenology; lived participation; Barns delaktighet; familjerätt; socialt arbete; barndomsstudier; fenomenologi; levd delaktighet;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to disclose and critically investigate the social meaning of the children's participation in family law proceedings. The research project was specifically delimited to the world of policy, to the world of professional social work, and first and foremost to the world of the child. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 5. 5. Barns deltagande och delaktighet : Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Författare :Anette Hamerslag; Helen Melander; Ann-Carita Evaldsson; Polly Björk Willén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER