Sökning: "stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 819 avhandlingar innehållade ordet stöd.

 1. 1. Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER

 2. 2. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Författare :Carolina Jernbro; Staffan Janson; Anders Broberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 3. 3. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel

  Författare :Elisabeth Bruce; Karin Sundin; Viveca Lindh; Elisabeth Hall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barnsjuksköterskor; familjecentrerad omvårdnad; fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod; föräldrar; ICE-FPSQ; medfödda hjärtfel; narrativa intervjuer; psykometriska egenskaper; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund. Antalet överlevande barn som diagnostiserats med medfött hjärtfel (CHD) har ökat markant de senaste 15 åren, vilket har bidragit till en växande grupp av barn och familjer som behöver specialiserat stöd, eftersom familjelivet påverkas och begränsas av CHD. LÄS MER

 5. 5. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande : stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER