Sökning: "grounded theory"

Visar resultat 1 - 5 av 494 avhandlingar innehållade orden grounded theory.

 1. 1. Patients' and nurses' experiences of the perioperative dialogue : two grounded theory studies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsa

  Författare :Gudrun Rudolfsson; Högskolan Väst.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; continuity of care; making time; peroperative dialogue; comfort; grounded theory; Folkhälsovetenskap; Public health science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring 'couplehood' in dementia : a constructivist grounded theory study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ingrid Hellström; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning :   The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 3. 3. Restaurant meal experiences from customers' perspectives a grounded theory approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kai Victor Hansen; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customers; meal; grounded theory; à la Carte restaurants; meal experience categories; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation has been to increase the knowledge of customers’ view on relation to commercial restaurant meals and thereby to increase the knowledge within the restaurant industry about customers’ perspectives about meals. The dissertation is based on four studies of customers’ meal experiences in á la Carte restaurants in Norway. LÄS MER

 4. 4. Business Manoeuvring A Grounded Theory of Complex Selling Processes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

  Författare :Lars-Johan Åge; Högskolan i Gävle.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial selling; Selling process; Grounded theory; Selling; Business process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Identitet och kulturmöte - syrianska kvinnors exempel : En diskussion om grounded theory

  Detta är en avhandling från Högskolan i Örebro, S-701 82 ÖREBRO, Sweden

  Författare :Marianne Freyne-Lindhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Syrian Orthodox women; immigrant women; identity; cultural encounter; Grounded theory; immigrant organizations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen belyser syrianska kvinnors bakgrunder och livsvillkoren i Sverige. Studien baseras på intervjuer, obseravtioner, deltagande och sekundärmaterial. LÄS MER