Sökning: "grounded theory"

Visar resultat 1 - 5 av 574 avhandlingar innehållade orden grounded theory.

 1. 1. Patients' and nurses' experiences of the perioperative dialogue : two grounded theory studies

  Författare :Gudrun Rudolfsson; Karin Ringsberg; Iréne von Post; Elisabeth O.C. Hall; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; continuity of care; making time; peroperative dialogue; comfort; grounded theory; Folkhälsovetenskap; Public health science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring 'couplehood' in dementia : a constructivist grounded theory study

  Författare :Ingrid Hellström; Ulla Lundh; Mike Nolan; Ingegerd Fagerberg; Hälsouniversitetet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ; Linköpings universitet Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning :   The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 3. 3. Restaurant meal experiences from customers' perspectives : a grounded theory approach

  Författare :Kai Victor Hansen; Inga-Britt Gustafsson; Øystein Jensen; Tommy Andersson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :Customers; meal; grounded theory; à la Carte restaurants; meal experience categories; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation has been to increase the knowledge of customers’ view on relation to commercial restaurant meals and thereby to increase the knowledge within the restaurant industry about customers’ perspectives about meals. The dissertation is based on four studies of customers’ meal experiences in á la Carte restaurants in Norway. LÄS MER

 4. 4. Identitet och kulturmöte - syrianska kvinnors exempel : En diskussion om grounded theory

  Författare :Marianne Freyne-Lindhagen; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Syrian Orthodox women; immigrant women; identity; cultural encounter; Grounded theory; immigrant organizations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The dissertation is a qualitative study of Suryoyo (Syrian Othodox) women living in Sweden. The main theme is the relation between the integration process in Swedish society and the women1s cultural and religious background and ethnic identity. LÄS MER

 5. 5. Business Manoeuvring : A Grounded Theory of Complex Selling Processes

  Författare :Lars-Johan Åge; Björn Axelsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial selling; Selling process; Grounded theory; Selling; Business process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER