Sökning: "utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 2328 avhandlingar innehållade ordet utveckling.

 1. 1. Talbegreppets utveckling ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för individ, omvärld och lärande; Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Göta Eriksson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : I denna studie fokuseras barnets tidiga kunskaps-bildning i aritmetik, med utgångspunkt i den radikalkonstruktivistiska teorin. Enligt denna teoribildning ärtalbegreppet inte statiskt utan en individuell konstruk-tion,  som  genomgår  kvalitativa  förändringar  underbarnets  aritmetiska  utveckling. LÄS MER

 2. 2. Utmanande utveckling : om bemanningskonsulters möte med svårförenliga krav

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Svensson Sven; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskola för hållbar utveckling Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hedefalk; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; sustainable development; children; action competence; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about the conditions for preschool children’s meaning making with regard to sustainable development. With a focus on critical actions, the thesis explores how education is executed and how a critical action may be conducted in a preschool practice. LÄS MER

 4. 4. Utrymme för utveckling? : om makt och kunskap när människor organiserar utveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stellan Arvidsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationssociologi; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Handlingskompetens för hållbar utveckling Tre berättelser om vägen dit

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Almers; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER