Sökning: "Våld"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade ordet Våld.

 1. 1. Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

  Författare :Susanne Boethius; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mäns våld mot kvinnor; våld; behandling av män; moralarbete; accounts; våldsamma män; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Men, violence and moral work- Reports from help-seeking men at treatment centers working with violence in close relationships Men’s violence against women is an extensive social problem. In the 1970s, a new kind of centers were established in the US and UK, focusing on treating men who had been violent against their wives or girlfriends, the aim which is to end the men’s violent behavior. LÄS MER

 2. 2. Våld mot vårdare i sjukhemsvård

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Ulf Isaksson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personlighetsdrag; sjukhem; uppfattning; upplevelse; utbrändhet; våld; vårdare; vårdtagare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore factors related to the prevalence of violence towards caregivers working in a nursing home context. The aim was also to describe caregivers’ perceptions and experiences of violence in a nursing home context. The thesis comprises four studies. LÄS MER

 3. 3. Tjejers våld. Våldets tjejer. en diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Linda Arnell; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anger; discursive psychology; emancipation; emotional expression; equality; functionality; gender; girls; humanity; psychiatric diagnoses; social work; subjectivity; victimization; vulnerability; Sweden; violence; young women;

  Sammanfattning : How is girls’ violence constructed and given meaning? In what ways are girls who use violence positioned? This thesis explores how girls’ violence is given meaning within different contexts, with a specific focus on the significance given to notions of gender and femininity. It is based on two studies. LÄS MER

 4. 4. Våld i särskilda boenden för äldre språk och sociala interaktioner

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Åsa Sandvide; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnad; våld; äldre; särskilda boenden; diskursanalys;

  Sammanfattning : The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs in institutional care for older people and the language employed when this violence and the involved parties are talked and narrated. The thesis has been guided by social constructionism, and violence, victims and perpetrators have been considered as social phenomena constructed in discursive processes. LÄS MER

 5. 5. Våldets onda cirklar En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University

  Författare :Peter M. Jansson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER