Sökning: "berättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 288 avhandlingar innehållade ordet berättelser.

 1. 1. Whirling Stories : Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

  Författare :Redi Koobak; Nina Lykke; Cecilia Åsberg; Jackie Stacey; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; postsocialist; feminist imaginaries; lag discourse; Western feminist theory; geopolitics; temporality; visual arts; self-portrait photography; sexuality; queer; Anna-Stina Treumund; Estonia; Genus; postsocialistisk; feministiska föreställningar; diskurs om eftersläpning; västerländsk feministisk teori; geopolitik; temporalitet; bildkonst; självporträtt; fotografi; sexualitet; queer; Anna-Stina Treumund; Estland.;

  Sammanfattning : This thesis is about the geopolitics of feminist knowledge and the role of the visual arts in conceiving and reconfiguring postsocialist feminist imaginaries. Its central concern is to contest the fantasy, prevalent within Western feminist theorizing, of a “lag” between Western and former Eastern Europe. LÄS MER

 2. 2. Vägar genom sjuksköterskeutbildningen : studenters berättelser

  Författare :Petra Lilja Andersson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; experience; life history; narratives; nursing education; nursing students;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån studenters livsberättelser, få kunskap om och förståelse för hur de upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar med särskilt fokus på spänningsfälten mellan: yrkesexamen – akademisk examen, högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning samt huvudämnet omvårdnad – stödämnet medicinsk vetenskap. Syftet är vidare att få kunskap om och förståelse för aspekter av betydelse för studenters lärande på vägen genom utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Det Gamla Uppsala : Berättelser & Metamorfoser

  Författare :Magnus Alkarp; Anne-Sofie Gräslund; Stig Welinder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; old uppsala; idolatry; central places; sanctuaries; atlantica; hyperborean; goticism; sanctuaries; nationalism; national monuments; nationalsocialism; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Ancient Uppsala is a most versatile place. At various times it has sated all types of scholar, nourished every kind of ideology, and fed all forms of doubt. LÄS MER

 4. 4. Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen : Personalens berättelser

  Författare :Peter Andersson; Carolina Överlien; Marie Sallnäs; Anders Bruhn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth institution; Staff perspective; Violence; Emotional work; Feeling rules; Narrative; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe how staff working at secure units define violence, the ways in which they say violence affects them emotionally, and the ways they emotionally handle violence. The secure units (särskilda ungdomshem) are managed by the Swedish National Board of Institutional care (Statens Institutionsstyrlese, SiS). LÄS MER

 5. 5. Motståndets berättelser : Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget

  Författare :Sofi Qvarnström; Claes Ahlund; Johan Svedjedal; Jenny Bergenmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : War criticism is not just expressed in journalistic and academic writing or in political speeches, but also in literature, such as in novels and short stories. This dissertation analyzes how war criticism is formulated in Swedish fiction written during the First World War (1914–1918). LÄS MER