Sökning: "erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 322 avhandlingar innehållade ordet erfarenhet.

 1. 1. Levd erfarenhet av ålder Föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre

  Författare :Maria Sjölund; Stina Johansson; Hildur Kalman; Clary Krekula Mårtensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ålder; åldrande; äldre i samhället; åldersförhandling; situationsanalys; levd erfarenhet; ålderspositioner; ålderism; aktivt åldrande;

  Sammanfattning : Starting from the perspective that the ageing human body always is a situation and in a situation, the present thesis explores situations in which the meaning of age and ageing is negotiated. The analytical focus is on situations, and more specifically on experiences of age and ageing. LÄS MER

 2. 2. Levd erfarenhet av ålder Föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre

  Författare :Maria Sjölund; Stina Johansson; Hildur Kalman; Clary Krekula Mårtensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ålder; åldrande; äldre i samhället; åldersförhandling; situationsanalys; levd erfarenhet; ålderspositioner; ålderism; aktivt åldrande;

  Sammanfattning : Starting from the perspective that the ageing human body always is a situation and in a situation, the present thesis explores situations in which the meaning of age and ageing is negotiated. The analytical focus is on situations, and more specifically on experiences of age and ageing. LÄS MER

 3. 3. En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Fernqvist; Elisabet Näsman; Harriet Strandell; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; childhood sociology; child position; poverty; welfare state; financial aid; identity; interaction; agency; strategy; stigma; qualitative interviews; participation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In the context of the Swedish welfare state, the issue of child poverty has over the past decade become increasingly prominent within the political agenda. Most research on child poverty has been based on statistics and research on children’s everyday life and their experiences in situations of economic hardship has been in demand in international as well as Swedish research. LÄS MER

 4. 4. Skola och erfarenhet : elevernas perspektiv : en grupp elevers skolerfarenheter i ett longitudinellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Héctor Pérez Prieto; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Erfarenhet och processer en metod för reflekterande ledarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jan Sjunnesson; Bo Göranzon; Magnus Söderström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Experience and Process – a Method for Reflective Management is questioning the increasing focus on processes as being the leading management tool for development of technical systems. A process has its strength in its overall visualization of a company’s operational model. LÄS MER