Sökning: "Christina Osbeck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Osbeck.

  1. 1. Kränkningens livsförståelse En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan

    Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Christina Osbeck; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; understanding of life; perception of life; life philosophy; life view; victimization; violation; harassment; bullying; discursive practice; language; speech genre; reconstruction; construction; learning; education; religion; school; young people; group interview; text book; power; hierarchy; hegemony; gender; sex; adjustment; competition; critical theory; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

    Sammanfattning : The Hard Lesson of Life: A Study of /Re/construction of Life in School from a Religious Educational PerspectiveThe overriding aim of this dissertation is to examine the understanding of life that young people /re/construct, and in this sense learn, in the discursive practices of school, and to describe how such a /re/construction takes place.The theoretical frame of the study is a critical theory perspective. LÄS MER