Sökning: "Violence"

Visar resultat 1 - 5 av 570 avhandlingar innehållade ordet Violence.

 1. 1. Exposed to Violence

  Författare :Mariella Öberg; Gun Heimer; Steven Lucas; Alkistis Skalkidou; Lotti Helström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sexual violence; physical violence; psychological violence; intimate partner violence; childhood violence; polyvictimization; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Violence against women is a crime against human rights and a major global public health issue affecting the lives of millions of girls and women worldwide. Exposure to violence poses a threat to health, both in the short and the long term. LÄS MER

 2. 2. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Torsten Pettersson; Birgitta Holm; Rikard Schönström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 3. 3. Subjects of Violence : On Gender and Recognition in Young Men’s Violence Against Women

  Författare :Hanna Bornäs; Lucas Gottzén; Gunnar Karlsson; Rickard Jonsson; David Gadd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; violence; gender; Jessica Benjamin; intersubjectivity; recognition; feminism; psychoanalysis; temporality; Laplanche; afterwardsness; psychosocial; vulnerability; men’s violence against women; IPV; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The dissertation concerns young men’s violence against women partners. It is based on in-depth qualitative interviews with nine men who have been violent against women partners in their youth, and an additional interview with the mother of one of the young men. LÄS MER

 4. 4. Separationer och mäns våld mot kvinnor : Separations and men's violence against women

  Författare :Hans Ekbrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :violence; divorce; separation; custody negotiations; mothers; fathers; forms of violence; psychological violence; sexual violence; threats;

  Sammanfattning : Men's violence against women is analysed in the context of heterosexual relationships which have ended. The process of separation and the negotiations on custody, visitation and maintenance are affected by men's use of violence and these processes also change the conditions for and the extent of that violence. LÄS MER

 5. 5. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER