Sökning: "familj"

Visar resultat 1 - 5 av 269 avhandlingar innehållade ordet familj.

 1. 1. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Författare :Cecilia Lindgren; Bengt Sandin; Lars Edgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; Family research; Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER

 2. 2. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 3. 3. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 4. 4. Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid

  Författare :Per Nordén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rainbow children; family; education; leisure time; Butler; discourse; queer family structure; kinship; resistance; Glynos; Howarth; performative strategies; lifelines;

  Sammanfattning : In this thesis, rainbow children’s experience in private, institutional and public spaces is examined. More specifically, the aim is to explore if and how social conflict arises on the basis on their queer kinship structure. LÄS MER

 5. 5. Invandrarinkomster, förvärvsdeltagande och familj

  Författare :Saman Rashid; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER