Sökning: "familj"

Visar resultat 1 - 5 av 250 avhandlingar innehållade ordet familj.

 1. 1. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Cecilia Lindgren; Bengt Sandin; Lars Edgren; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER

 2. 2. Barn till beskådan Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Per Nordén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rainbow children; family; education; leisure time; Butler; discourse; queer family structure; kinship; resistance; Glynos; Howarth; performative strategies; lifelines;

  Sammanfattning : In this thesis, rainbow children’s experience in private, institutional and public spaces is examined. More specifically, the aim is to explore if and how social conflict arises on the basis on their queer kinship structure. LÄS MER

 4. 4. Invandrarinkomster, förvärvsdeltagande och familj

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ

  Författare :Saman Rashid; ; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. „Familie“ als Diskursobjekt Veränderungen im Spiegel des Sprachgebrauchs der Presse seit den 1960er Jahren in Deutschland und Schweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ida Nynke van der Woude; Damaris Nübling; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family; meaning; language use; Swedish; German; compound words; collocations; corpus linguistic discourse analysis; historical semantics; mentality; comparative analysis; diachronic analysis; newspaper; dictionary; Familj; betydelse; språkanvändning; svenska; tyska; sammansättningar; kollokationer; korpuslingvistisk diskursanalys; historisk semantik; mentalitet; kontrastiv analys; diakron analys; tidning; ordbok; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The concept of "family" has undergone major changes over the past 50 years. This thesis examines changes in attitudes and values that can be detected in German and Swedish during this time. LÄS MER