Sökning: "scrap markets"

Hittade 1 avhandling innehållade orden scrap markets.

  1. 1. Essays on the economics of the aluminium industry

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Jerry Blomberg; Luleå tekniska universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

    Sammanfattning : This thesis consists of an introduction and five self-contained papers all dealing with various aspects of the economics of aluminium markets and production. Paper I focuses on various efficiency issues within the global primary aluminium industry. LÄS MER