Sökning: "positionering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet positionering.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Samtal, identiteter och positionering : Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International, Stockholm

  Författare :Charlotte Engblom; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis concerns how identity among young people (aged 16–19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. LÄS MER

 3. 3. Samtal, identiteter och positionering Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Charlotte Engblom; Staffan Hellberg; Karin Junefelt; Dennis Day; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; identity; ethnification; multicultural environment; positioning; young people; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket;

  Sammanfattning : This thesis concerns how identity among young people (aged 16-19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. LÄS MER

 4. 4. Representera och bli representerad Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER

 5. 5. An Ordinary School Child Agency and Authority in Children’s Schooling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Ayton; Ann-Carita Evaldsson; Tuula Gordon; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; generation; positionering; agens; skolgång; barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults’ right to control becomes visible. LÄS MER