Sökning: "diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade ordet diskurser.

 1. 1. Diskurser om informationssamhället : Analys av några offentliga texter

  Författare :Björn Eliasson; Solveig Hägglund; Per-Anders Forstorp; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information society; Critical discourse analysis; Information technology; IT; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Information society; information technology;

  Sammanfattning : The interest of this thesis is how the information society will be expressed in some public texts. The focus is especially on how such concepts as learning, knowledge, identity and IT as a tool will be constructed discursively. In a social constructionist meaning the future will be created through communication and interaction between people. LÄS MER

 2. 2. Konstnärliga undervisningspraktiker : Genealogier, diskurser och makt

  Författare :Isak Benyamine; Anna-Lena Kempe; Jon Ohlsson; Klara Bolander Laksov; Jonas Qvarsebo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teaching practices; art education; interaction; genealogy; power knowledge; discourse; governmentality; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is about art teaching practices at upper secondary schools with a focus on theatre and at university arts programmes with a focus on film. More specifically, it addresses the factors that have contributed to current teaching practices in art education today and how students and teachers in interaction with each other shape, become part of and identify with the norms and values that emerge through these practices. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans matematikundervisning

  Författare :Eva Norén; Astrid Pettersson; Torbjörn Tambour; Paola Valero; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multilingual mathematics classrooms; discourse; Swedishness; agency; identities; foreground; ethnography; socio-political; Subject didactics; Ämnesdidaktik; matematikämnets didaktik; Mathematics Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze practices in multilingual mathematics classrooms in compulsory school in Sweden. By using ethnographic methods, mainly participant observation, data were collected in a number of multilingual mathematics classrooms in suburban areas of a major city. LÄS MER

 4. 4. I omsorgens namn : Tre diskurser om äldreomsorg

  Författare :Malin Wreder; Gerd Lindgren; Eva Palmblad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; elderly care; discourse analysis; professions; ageing; gerontology; total instiutions; panopticon; women s work; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse three different discourses on elderly care, as they emerge in statements from care staff and research. Each discourse centres on a sign, or pair of signs: care, education/professional competence, and the elderly/ageing. LÄS MER

 5. 5. Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik

  Författare :Petra Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :matematik; elever med utländsk bakgrund; årskurs nio; elevperspektiv; diskurser; förgrunder; rationaler för lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund, som bor och går i skolan i mångkulturella och socialt utsatta områden, upplever sina möjligheter att lära matematik. Uppsatsen tar upp och diskuterar hur allmänna diskurser påverkar elevernas förgrunder och rationaler för lärande, och hur dessa på olika sätt bidrar till hur eleverna upplever sina möjligheter att lära matematik. LÄS MER