Sökning: "verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 427 avhandlingar innehållade ordet verksamhet.

 1. 1. Informationsanvändning och verksamhet : en empirisk undersökning av informationsförsörjningen och särskilt av villkoren för olika informationskällors användande utifrån de förutsättningar som organisationers verksamhet anger

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Anders Malmsjö; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Södermanlands läns landsting : sammansättning, organisation och verksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sixten Björkblom; [1942]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Integration i institutionaliserad verksamhet : en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Ellström; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-based integration; implementation; heating-impaired children; deaf children; preschool; institutional environment; organizational theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare two preschools with respect to how they reacted to and developed a programme for group-based integration of heating-impaired and deaf children. Two main issues were addressed: (1) How the two preschools reacted to and developed the integration programme as regards: (a) the attitudes of the staff to the programme's goals and means; (b) the work of the staff (forms of work, purpose/content and teaching activities); and (c) the children's play, particularly as it relates to social interaction between hearing impaired/deaf and hearing children. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjuksköterskans beslutsfattande i praktiken

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Berith Hedberg; [2003]
  Nyckelord :decision-making; nursing practice; decision-making tools; environmental elements; interviews; participated observation; content analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of the project was to investigate how decision-making is expressed by experienced nurses in practice. A research questions were to describe how nurses make decisions of measures in practice and another research question were to explore contextual elements related to decision-making in nursing practice. LÄS MER

 5. 5. Mellan varumärke och gemensamt raster Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Katina Thelin; Hans-Åke Scherp; Bo Dahlin; Annica Löfdahl; Tom Tiller; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the ways in which verksamhetsidé is seen within the Swedish educational context.In Sweden, the concept verksamhetsidé is used for an idea or a set of ideas related to the practice of an organization, for instance a school or a school district. LÄS MER