Sökning: "verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 604 avhandlingar innehållade ordet verksamhet.

 1. 1. Informationsanvändning och verksamhet : en empirisk undersökning av informationsförsörjningen och särskilt av villkoren för olika informationskällors användande utifrån de förutsättningar som organisationers verksamhet anger

  Författare :Anders Malmsjö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 3. 3. Södermanlands läns landsting : sammansättning, organisation och verksamhet

  Författare :Sixten Björkblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Integration i institutionaliserad verksamhet : en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan

  Författare :Eva Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :group-based integration; implementation; heating-impaired children; deaf children; preschool; institutional environment; organizational theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare two preschools with respect to how they reacted to and developed a programme for group-based integration of heating-impaired and deaf children. Two main issues were addressed: (1) How the two preschools reacted to and developed the integration programme as regards: (a) the attitudes of the staff to the programme's goals and means; (b) the work of the staff (forms of work, purpose/content and teaching activities); and (c) the children's play, particularly as it relates to social interaction between hearing impaired/deaf and hearing children. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjuksköterskans beslutsfattande i praktiken

  Författare :Berith Hedberg; Sahlgrenska akademin vid Göteborgs univ. Institutionen för vårdpedagogik; []
  Nyckelord :decision-making; nursing practice; decision-making tools; environmental elements; interviews; participated observation; content analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of the project was to investigate how decision-making is expressed by experienced nurses in practice. A research questions were to describe how nurses make decisions of measures in practice and another research question were to explore contextual elements related to decision-making in nursing practice. LÄS MER