Sökning: "verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 376 avhandlingar innehållade ordet verksamhet.

 1. 1. Södermanlands läns landsting : sammansättning, organisation och verksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sixten Björkblom; Uppsala universitet.; [1942]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integration i institutionaliserad verksamhet : en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Ellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-based integration; implementation; heating-impaired children; deaf children; preschool; institutional environment; organizational theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare two preschools with respect to how they reacted to and developed a programme for group-based integration of heating-impaired and deaf children. Two main issues were addressed: (1) How the two preschools reacted to and developed the integration programme as regards: (a) the attitudes of the staff to the programme's goals and means; (b) the work of the staff (forms of work, purpose/content and teaching activities); and (c) the children's play, particularly as it relates to social interaction between hearing impaired/deaf and hearing children. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande i klinisk verksamhet : En studie om sjuksköterskans beslutsfattande i praktiken

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Berith Hedberg; [2003]
  Nyckelord :decision-making; nursing practice; decision-making tools; environmental elements; interviews; participated observation; content analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of the project was to investigate how decision-making is expressed by experienced nurses in practice. A research questions were to describe how nurses make decisions of measures in practice and another research question were to explore contextual elements related to decision-making in nursing practice. LÄS MER

 4. 4. Mellan varumärke och gemensamt raster Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Katina Thelin; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogik; Education; Skolutveckling Skolledning;

  Sammanfattning : Människors sätt att se varierar. Samtidigt verkar det vara av betydelse att medarbetare i skolan och förskolan utvecklar gemensamma sätt att se åtminstone vissa aspekter av verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsanpassade IT-stöd Designteori och metod

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Broberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER