Sökning: "vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1122 avhandlingar innehållade ordet vårdvetenskap.

 1. 1. När livet skakas om patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet

  Författare :Anders Bremer; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 2. 2. Autonomy and Participation in Care For Older People Descriptions by Older People, Registered Nurses, Case Managers, First Line Managers and Local Authorities Senior Medicine Advisors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hedman; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring Sciences; Vårdvetenskap; Autonomy; Participation; Older People; Chronic Illness; Healthcare; RN; CM; FLM; LASMA; Relatives; Municipal Care; Phenomenology;

  Sammanfattning : Overall aim: To describe the essence of autonomy and participation for older people in care, and how to promote this in care for them.Method: A descriptive design with a phenomenological approach. Sixteen older people (I) and 13 registered nurses (II) participated in individual face-to-face interviews (I and II). LÄS MER

 3. 3. Motivational Interviewing in Primary Care Nurses' experiences and actual use of the method

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Sofi Östlund; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring Sciences; Vårdvetenskap; communication; experiences; health promotion; motivational interviewing; nurses; performance; primary care; talk; training; use;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and examine primary care nurses´ self-reports on training, use and performance as well as experiences and actual performance of MI.Method: One qualitative and three quantitative studies were conducted among primary care nurses. LÄS MER

 4. 4. Life After Myocardial Infarction in Swedish Women and Men Coping, Social Support and Quality of Life Over the First Year

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marja-Leena Kristofferzon; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; myocardial infarction; women and men; gender differences; problems; coping; social support; quality of life;

  Sammanfattning : Aims: The general aim of this thesis was to describe the life situation of women and men during their first year after myocardial infarction (MI) with regard to problems in daily life, how they coped with them, the social support available and the patients’ perceived quality of life (QoL). An additional aim was to examine differences over time and between women and men in coping, social support and QoL. LÄS MER

 5. 5. The Insider and Outsider Perspective Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients’ emotional distress, coping resources and quality of life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Mårtensson; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; cancer care; patient-nurse agreement; emotional distress; coping resources; quality of life; implemented care; trusting relationship; satisfaction with care; work satisfaction; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences in Medical Sciences;

  Sammanfattning : Background: It is a well-known phenomenon that nurses and other oncology staff have a tendency to ascribe patients with cancer more problems and suffering than the patients themselves report. Aim: The overall aim of the present thesis was therefore to gain increased knowledge and understanding of dis/agreement between patients with cancer and nurses regarding their perception of patients’ situation and of the importance of patient-nurse dis/agreement in clinical practice. LÄS MER