Sökning: "grundad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden grundad teori.

 1. 1. I kraftfältet kring handikapp : moralpositioneringar och teori om social positionering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Åström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med funktionsnedsättning; filosofi; Funktionshinder; teori; Grundad teori; Funktionshinderbedömning; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Marie Häggström; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 3. 3. Parrelationer i förändring vid demenssjukdom en studie med konstruktivistisk grundad teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för vård och välfärd

  Författare :Ingrid Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 4. 4. Dementia management in European primary care

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ferdinando Petrazzuoli; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; mild cognitive impairment; Grounded Theory; Demens; lindrig kognitiv svikt; grundad teori;

  Sammanfattning : Det beräknas att cirka 50 miljoner människor världen över har en demenssjukdom mot förväntade 152 miljoner år 2050 och enligt WHO är demenssjukdomar en prioriterad hälsopolitisk fråga. Primärvårdsläkares roll i upptäckt och behandling av tidig demens är troligen hälsoekonomiskt fördelaktig men primärvårdens handläggning av patienter med förmodad demens varierar stort. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan öppna fönstret när jag vill" Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Rosita Brolin; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; boende; boendestöd; boendetillfredsställelse; grundad teori; innehållsanalys; psykisk funktionsnedsättning; psykometri; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and develop knowledge about the housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the residents' perspectives.Methods: Three studies are based on a new Swedish questionnaire (SHPD) containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended questions (Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). LÄS MER