Sökning: "grundad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden grundad teori.

 1. 1. I kraftfältet kring handikapp : moralpositioneringar och teori om social positionering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Åström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med funktionsnedsättning; filosofi; Funktionshinder; teori; Grundad teori; Funktionshinderbedömning; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen

  Författare :Marie Häggström; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 3. 3. Parrelationer i förändring vid demenssjukdom en studie med konstruktivistisk grundad teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för vård och välfärd

  Författare :Ingrid Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 4. 4. Dementia management in European primary care

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Ferdinando Petrazzuoli; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; mild cognitive impairment; Grounded Theory; Demens; lindrig kognitiv svikt; grundad teori;

  Sammanfattning : Background: Around 50 million people worldwide have dementia and the prevalence is expected to increase to 152 million by 2050. According to the WHO, dementia is a priority health policy issue. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan öppna fönstret när jag vill" Boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Rosita Brolin; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; boende; boendestöd; boendetillfredsställelse; grundad teori; innehållsanalys; psykisk funktionsnedsättning; psykometri; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and develop knowledge about the housing situation for people with psychiatric disabilities, based on the residents' perspectives.Methods: Three studies are based on a new Swedish questionnaire (SHPD) containing preconceived questions (Studies I-II) and two open-ended questions (Study III), while two studies are theory-generating (Studies IV-V). LÄS MER